Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Accommodation

We have already reached the limit of the number of people we can host. In order to help with accommodartion all of you coming from abroad or other cities of Greece we have made a deal with a hostel of the city to have a cheaper stay. For information: antifatournament@espiv.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου