Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Εκδήλωση-συζήτηση στα πλαίσια του τουρνουά (Gr-Eng)

Ο Bernd Langer δραστηριοποιείται στον ριζοσπαστικό πολιτικό χώρο από το 1978, συμμετείχε στις πρώτες αυτόνομες αντιφασιστικές δομές, καθώς και στην πολιτική-πολιτιστική πρωτοβουλία Τέχνη και Αγώνας (Kunst und Kampf), μέλος των Αυτόνομων Αντιφα (Μ) και της ομοσπονδιακής οργάνωσης Αντιφασιστική Δράση (ΑΑ/ΒΟ). Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων σχετικά με τα επαναστατικά κινήματα στη Γερμανία.
(Η εκδήλωση θα γίνει στις 6 Ιουνίου, μια μέρα πριν την έναρξη των αγώνων του τουρνουά)

On the 6th of June, one day before the games of the tournament, will be a discussion with Bernd Langer. Bernd Langer has been an activist since 1978, was part of the first antifa structures and of the cultural-political initiative Kunst und Kampf (Art and Struggle), which was a member of the very influential Autonomous Antifa (M) group  and of the Federal Organization Antifascist Action (AA/BO). He ist the author of several books, and for years has been following critically revolutionary movements in Germany.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου